Home

Hello and welcome to my website on bushcraft, survival, adventure and wilderness life here in Sweden. I consider myself an advanced hiker, not an expert, but advanced. By this I mean that I am not dependent on already established routes. I find my own way and what nature has to offer.

Hej och välkomna till min sida om överlevnad, äventyr och vildmarksliv här i Sverige. Jag anser mig själv vara en avancerad vandrare, inte expert, men avancerad. Med detta menar jag att jag inte är beroende av redan etablerade leder eller dess bekvämligheter som erbjuds. Jag hittar min egna väg och kompletterar mitt sätt att vandra utifrån vad naturen kan erbjuda.

The latest video! | Den senaste videon!

Please visit me on YouTube for more content!

I'm also on Instagram

Webmaster

(The dude in the picture)