Utrustning Inspiration Upplevelsen Överlevnad
När i historien som människan först lyckades behärska elden är inte helt känt. Men att grottfolket för flera tusen år sedan använde sig av elden vet vi. I nutid så har vår kunskap om elden och förmågan att själva göra upp eld nästan försvunnit. Missförstå mig rätt, att tända en tändsticka eller tändare kan de flesta från barnsben. Men kunskapen om att bygga en eldstad och göra upp eld under både torra och fuktiga förhållanden är oftast bristfällig. I det här kapitlet vill jag förklara vad vi bör tänka på när man ska göra upp en eld i skog och mark. Vi börjar med eldstaden som alltid har syftet att begränsa elden. Begränsningen måste till för att inte elden ska kunna sprida sig. Eldstaden bör byggas av stenar eller grus/sand. Eldstaden kan ha vilken form som helst. Den klassiska eldstaden är cirkelformad och kantas av stenar. Stenarnas storlek bör vara som en knytnäve eller större. Innanför stenarna placeras mindre stenar eller sand/grus för att elden inte ska "äta" sig ned i marken och orsaka rotbrand. Rotbrand uppstår då värmen från eldstaden hettar upp den underliggande marken så att den börjar glöda eller pyra. Glöd kan långt efter det att elden är släckt skapa en ny brand som blir till en skogsbrand.   En eldstad behöver inte kantas av stenar. Det räcker med att ytan där elden ska placeras inte är brännbar. Men tänk på var eldstaden placeras, respektera naturskyddsområden och annan känslig natur. Elda exempelvis inte direkt på en berghäll. Hällen kan spricka och skapa fula ärr i naturen. Vad som gäller för detta går att läsa på Naturvårdsverkets hemsida. När eldstaden är byggd så är det dags att samla in kvistar, pinnar och grenar att elda med. Börja alltid med att bygga upp elden från grunden. Med det menas att vi börjar med de mindre kvistarna i botten och sedan gradvis lägger på allt större kvistar, allt efter som elden blir självförsörjande (eldstaden är så pass varm att det självantänder pinnar som du lägger på glöden). Bra tändmaterial i naturen är näver från björk eller bark från en, skägglav, torr mossa eller torrt gräs. Näver från björk går ofta att tända fast det är blött. Tänk på att rugga upp ytan med en kniv innan du försöker tända. Även kåda från tallen kan
användas som ett effektivt tändmaterial i sin fasta form. Töreträ från tallar som har stått och dött på plats brinner ofta mycket bra. Töre börjar i stubben på döda tallar och sprider sig uppåt. Du känner igen töre i en bit trä på att det luktar lite fränt, som terpentin. Efter det att du har samlat in näver, bark och små pinnar, det så kallade tändet. Placera du tändet tätt ihop som en liten boll och tänd med en tändare, tändsticka eller ett tändstål. Fördelarna med att använda sig av ett tändstål istället för en tändare eller tändstickor är att det inte gör någonting om tändstålet blir blött, tändstålet kommer att fungerar ändå. Du bär då också med dig en säker tänd funktion för minst 1500 gånger. Givetvis bör inte ett tändstål vara den enda möjligheten till att tända en eld, men tändstålet bör definitivt vara med som ett komplement eller en backup som alltid ska finns till hands. Vi ska givetvis inte göra det svårare än vad det är att tända. Jag vill beskriva hur ett tändstål fungerar. Börja med att placera tändstålet med änden mot det material du vill tända. Dra sedan ett metallblad eller en kniv längs med skaftet på tändstålet. En gnistbildning uppstår och dessa gnistor kan lätt antända torrt material så som gräs. Tänk på att ju mer lättantändligt material du använder desto lättare är det för gnistorna att antända. Dra kniven hellre hårt och långsamt mot tändstålet snarare än lätt och snabbt. Det går även bra att hålla kniven eller metallblad stilla och dra tändstålet uppåt mot dig. På det här sättet riskerar du inte att flytta runt det material du vill antända. Prova gärna själv och se vad du tycker känns bäst. Jag rekommenderar även att du prövar att använda ett tändstål med bara en hand. Detta för att förbereda dig på om olyckan skulle vara framme och du inte kan använda båda händerna. Enklaste är då att placera en kniv mot marken på någon typ av gren eller en upphöjning. Placera sedan det materialet du tänker tända under knivbladet. Tänk även på att lägga tändmaterialet på en bit näver eller något annat så att elden går att flytta från tändstället till eldstaden. Sätt sedan foten på kniven som ett mothåll och dra eldstålet mot kniven och uppåt mot dig för att skapa gnistor. När materialet har antänds så flyttar du bara det till den redan förberedda eldstaden. Som jag har nämnt tidigare så är det bra att samla in tändmaterial när man hittar det i naturen. Förvara det gärna i en påse; torrt material läggs direkt i påsen, medan fuktigt material med fördel kan stoppas i en byxficka eller kanske i innerfickan på jackan så att det torkar, innan du förvarar det tillsammans med det andra tändmaterialet i påsen. Tändmaterialet väger ofta inte så mycket. Du har även vunnit mycket tid genom att samla tändmaterial innan du ska tända en eld. Ett annat bra tips är att ha med sig några stycken törepinnar. Väger inget och brinner mycket bra även i fuktiga förhållanden.
Bilderna är lånade från Light My Fire Hem Skogslivets kunskaper Inspiration duenorth.se duenorth.se duenorth.se established in MMVII (2007) | Webmaster: info at duenorth.se