Vi har alla en relation till naturen  här i Sverige. De flesta av oss  njuter av sol och bad på  sommaren och skidåkningen på  vintern. Men tyvärr tycks förmågan  av att vistas i naturen tyna bort i  dagens samhälle.  Att uppleva naturen är ingenting  komplicerat. Här i Sverige har alla  rätten till att ströva fritt i våra  skogar, med vissa undantag  förstås. Men många känner varken  lusten av, eller ser ens vitsen med  att besöka naturen.  Finns det kanske en koppling  mellan frånvaron av naturen och  den stress som många upplever  idag? Vi utsätts dagligen för olika  intryck via sociala media. Skulle  du klara dig i naturen utan  mobiltelefonen under en dag?  Jag anser att vi åter måste  lära  oss att vara nära naturen. Att  återfå kunskapen om att kunna  vistas, på egenhand, i en vild natur  utan att känna oss sårbara. Och i
stället bli stärkta av kunskapen om att vi kan klarar oss. När vi vistas i naturen så sker det  på naturens villkor. Det gäller för  oss att anpassa oss till vad  naturen erbjuder.   När jag är ute i skog och mark  känner jag ett lugn som jag inte  upplever någon annan stans. Jag  kan höra vinden i träden, jag kan  se djuren omkring mig, stora som  små. Att börja ett besök i naturen med  att sätta sig ned och lyssna, gör  att våra sinnen förstärks och vi  uppfattar nya saker omkring oss.  Låt naturen komma till dig, inte  tvärt om. Vi kan inte tvinga oss på  en naturupplevelse. Den finns  redan omkring oss. Vi måste bara  lära oss att se den.
Utrustning Inspiration Upplevelsen Överlevnad Hem Skogslivets kunskaper
Inspiration duenorth.se duenorth.se duenorth.se established in MMVII (2007) | Webmaster: info at duenorth.se