Utrustning Inspiration Upplevelsen
Elden är till för att värma oss och laga vår mat, men också för att rena vårt vatten. Alla dessa möjligheter finns då vi lyckas göra upp en eld. Det vi måste tänka på är att det måste finnas tre faktorer för att göra upp en eld; syre i form av luften omkring oss, bränsle i form av pinnar och annat brännbart och sist men inte minst värme. Värmen alstrar vi från en tändare, tändstickor eller kanske ett eldstål. Det går givetvis att göra upp eld genom friktion (eldbåge) men detta sätt är mycket komplicerat och ej pålitligt. Att finna rätt material i naturen och skapa eld genom friktion är en mycket bra kunskap men för att det ska fungera så krävs mycket övning. Det är lättare att ha på sig någon annan form av elddon. Nyckeln till att göra upp eld är att materialet (pinnar, kvistar och gräs/bark) är torrt. Börja med att samla ihop torra pinnar från gran och näver från björk. Dessa material är pålitliga då vi ska göra upp en eld. Det första vi samlar in är materialet för att göra upp elden. Nästa steg är att skapa värmen och den skapar vi genom att tillföra större pinnar. Börja med att skapa ett "fågelbo" av torkat gräs och eller torra grankvistar. Material ska lätt kunna börja brinna med hjälp av en tändare, tändsticka eller ett eldstål. Ha sedan små kvistar redo att lägga på elden successivt. Häv inte på alla kvistar på en gång utan portionera på kvistarna så att du ser att elden tar sig. Har elden svårt att ta sig, öka syretillförseln genom att försiktigt blåsa på elden eller avlägsna några pinnar så att mer syre beblandar sig bland pinnarna. När väl elden har tagit sig så matar du på med lite större pinnar och sedan kluvet trä, om sådant finns tillhands. När du väl har fått till glödande kol så är det lätt att få större vedträn eller till och med hela stockar att börja brinna.
Då vi människor består till 60 procent av vatten så är vatten det viktigaste att finna och rena i en överlevnadssituation. Symptomen på att kroppen behöver vatten är törst, huvudvärk, orkeslöshet och att urinen blir mörkgult. En människa klarar sig endast i tre dygn utan vatten och vi behöver dricka cirka två och en halv liter per dygn eller mer. Vatten som vi finner i naturen bör renas, speciellt om det är vatten som tycks ha varit stillastående. Vi ska försöka att finna vatten från sjöar eller större vattensamlingar, bäckar eller annat rinnande vatten då detta troligen inte innehåller ansamlingar av parasiter, bakterier eller virus. Rena vatten görs med hjälp av kokning, filtrering eller via kemiska tillsatser. Ett sätt att rena vatten på, är om du har någon typ av burk eller PET- flaska. Gör hål i botten, fylla på med vitmossa, torv och kol från eldstaden och till sist i med småsten för att trycka ihop allt sammans. På det här sätt kan du själv konstruera ett improviserat vattenfilter.
Överlevnad Bilderna är lånade från Arméns Handbok Överlevnad Bilderna är lånade från Arméns Handbok Överlevnad Bilderna är lånade från Arméns Handbok Överlevnad
Läs mer om eld här
Hem Skogslivets kunskaper Inspiration duenorth.se duenorth.se duenorth.se established in MMVII (2007) | Webmaster: info at duenorth.se